Inom Wing Tsun Kung-Fu används ett pedagogiskt graderingssystem som är uppbyggt av 12 elevgrader, därefter fyra teknikergrader och sedan fyra praktikergrader.

I de 12 elevgraderna lär sig utövaren grundläggande Wing Tsun-färdigheter och kunskaper, med fokus på stilens principer och dess snabba, effektiva självförsvar i olika situationer. I dessa grader sätts grunden för framtida bemästrande av Wing Tsun. Elevgraderna fungerar som en läroplan, där varje grad har sina egna färdigheter som tränas in och delas in i tre olika kategorier:

Kiu-Sau: Brygg-hand, term för ingångsdrillar i kamp från långdistans.

Chi-Sau: Klistrande/klibbiga händer, övning där Wing Tsun-utövaren lär sig bemästra sin känsel, stilens skyddande vinklar och att följa sin motståndares rörelse i situationer där armkontakt uppstår, exempelvis clinch eller stående/liggande brottning.

Tema: Utöver Kiu-Sau- och Chi-Sau-färdigheter har graderna även särskilda teman – finesser och principer som inte täcks av de andra två träningsmetoderna. Vissa grader belyser i temat särskilda attacker och försvar, exempelvis femte elevgraden som handlar om armbågs- och knäattacker samt försvar mot dessa ur olika avstånd och situationer. I 10:e elevgraden är temat kamp och självvärn mot flera motståndare, med ett väldigt krävande graderingstest efter vilket utövaren räknas som avancerad. Från och med 10:e graden krävs även en viss nivå av fitness och självsäkerhet för att klara av graden, då Wing Tsuns tre sista elevgrader är väldigt fysiskt krävande och i huvudsak testas genom kamp mot en eller flera motståndare under olika förutsättningar.

I tekniker- och praktikergraderna fördjupar utövaren sina kunskaper i Wing Tsun och närmar sig högre färdigheter. Här börjar den egna träningen i stilen. Uniformsstrukturen följer nedan:
wing tsun gradering grades grader tekniker kung-fu

Nedan hittar ni de olika graderingsprogrammen. Programmen här är främst avsedda som material att hänvisa till för medlemmar när minnet tryter. Vissa termer och övningar i programrutorna är obskyra för oinvigda, men dessa och gradernas teman förklaras i detalj under träning med våra instruktörer och i chefinstruktör Sifu Henrik Nilssons kommande bok om Wing Tsun Kung-Fu.

wing tsun kuen

Efter elevgraderna påbörjas teknikerprogrammet. En tekniker i Wing Tsun erhåller kunskaper och färdigheter i stilens tekniska aspekter utöver en elevs. Teknikern arbetar med att vidare behärska stilens utförande i kamp och självförsvar utifrån det som grundlagts i elevgraderna. Här bemästras sektionerna, träningsmetoder som vidare programmerar in Wing Tsuns svar på olika kampsituationer. Till första teknikergraden ska första till fjärde sektionerna läras in och demonstreras i etapper.

wing tsun kuen
wing tsun kuen

(OBS!: Programmet för gradens sista steg, fjärde sektionen, tillkommer snart!)