wing tsun kuen

 

Behöver din personal kunna försvara sig själva och andra i sitt yrke? Vi har utbildning i teori och praktik kring när- och självskydd, i seminarie- och workshop-form för företag. Kung Fu, i synnerhet stilen Wing Tsun, har en lång tradition av självförsvar och att försvara andra från angripare, eller ifrån sig själva.

 

Wing Tsun-systemet för självförsvar används världen över av polisenheter, militära specialförband, livvaktsskolor, vårdpersonal etc. och nu även av civila företag och vårdspersonal i Sverige.

 

Instruktörer inom Wing Tsun Kung Fu Sverige är experter på Kung Fu för självförsvar – både på ett fysiskt och psykologiskt plan. Wing Tsun Kung Fu utövas av oss som ett effektivt självförsvars- och närskyddssystem, fritt från ofunktionella och överflödiga tekniker – stilen fokuserar på vad som är praktiskt, effektivt och snabbt att lära sig. Systemet Wing Tsun är speciellt då det istället för ”tricks” erbjuder mångfalldiga principer, känsel och intränade reflexer som försvar mot olika grader av våld, på alla olika avstånd och situationer. En annan fördel är fokus på att inte tillföra mer onödig stress eller skada till angriparen, som kanske redan är rädd och förvirrad.

 

Förutom flera års träning och erfarenhet av utbildning inom självförsvar och Kung Fu har instruktörslaget även erfarenheter kring Närskydd från bl.a Försvarsmakten, väktarutbildning, m.m. All utbildning, tekniker och taktiker som lärs ut sker i enlighet med Svensk lag. Vi har flera helhetslösningar och kan skräddarsy våra klienters utbildningar specifikt efter bransch och de problemområden och situationer som personalen kommer i kontakt med. Det när- och självskydd vi lär ut har fokus på att i första hand avstyra konflikter (genom kommunikation, taktik och konflikthantering), förhindra att situationer trappas upp i den mån som är möjligt, samt praktiska tekniker och taktiker för hur personalen som individer eller i grupp (om två eller fler) hanterar en hotfull eller farlig situation fysiskt, verbalt och psykologiskt.

 

Beroende på bransch och befogenheter hos personal, samt naturen hos det våld och hot de utsätts för, kan vi lära ut på olika sätt: Olika grader av våld, Närskydd genom totalt icke-våld, att trappa ner hotfulla situationer, etc. Kontakta oss för att diskutera den lösning som fungerar bäst för er verksamhet. Tillsammans kan vi utforma en utbildning som fyller era behov.

 

Träningsinfo

Denna kurs erbjuds på Malmö Wing Tsun Academy, Celsiusgatan 29, gatuplan. Åldern på denna kurs är 16+.

 

Klädsel
Vanliga träningskläder

 

Tränare:
Henrik Nilsson
Christian Allgulander
Johan Allgulander

 

Företagskurser

Företag hör allt oftare av sig och undrar om vi kan hålla föredrag och engångskurser. Detta gör vi så gärna. Vi har tillgängliga lärare som kan undervisa både på dagtid och kvällstid. Bara slå en signal.

 

Privatlektioner

Det går även bra att anordna privatundervisning i självskydd för en person eller grupp. Kontakta oss via e-post (märk meddelandet ”Privatlektioner”) eller telefon.

Kontakt

Henrik Nilsson, Chefsinstruktör i Sverige
Tel: 0707-367683
sifu.henrik@wing-tsun.se

 

Unikt med Wing Tsun:

 

Snabb inlärningskurva
Det går snabbt att lära sig Wing Tsun för självförsvar. Det är en av mycket få kampkonster som har mycket bra träning för extremt nära håll (som när man blir fasthållen, någon försöker bitas eller det finns mycket lite plats och kanske flera individer på plats).

 

Ej onödigt våldsamt
Wing Tsun utgör även mindre risker för onödiga skador: exempelvis kan vårdare av våldsamma patienter istället för att ta i med alla muskler i kroppen för att hålla kvar en person som fått utbrott, vilket leder till att man riskerar att göra patienten ännu mer rädd och aggressiv och som potentiellt kan utgöra fara för andning och blodcirkulationen hos den nedkämpade, lära sig att kontrollera en aggressiv person på mindre dominerande sätt.

 

Teknik > Styrka
Med hjälp av korrekt träning för att reagera på olika känselintryck mot armarna och övriga kroppen från en motståndare, avleds kraften även enkelt från mycket starka personer och styrkan blir istället till en svaghet som kan utnyttjas.